TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XII)

10 Ekim 2023


Trabzon'a ticaret amacıyla Sivas'tan, Şebinkarahisar'dan, Tokat'tan, Canik'ten (Samsun), İran'dan, Kırım'dan, Rumeli'den, Gönye sancağından, Hopa'dan, Erzincan çevresinden, Cara ve Ahıska kazalarından, Kafkaslar'dan tüccarlar gelmekteydi.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (XIII)

10 Ekim 2023


Örneğin, Robert Koleji Müdürü olan G. Washburn hatıratında; Taşnak mensubu Ermenilerin 1896 Osmanlı Bankası baskınına bilinçli olarak Osmanlı idaresi tarafından izin verildiğini söyleyerek ve kentteki tüm çatışma ve katliamları Türklere yükleyecek kadar ileri gitmektedir.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (VII)

09 Ekim 2023


Bundan sonra Arifi Ahmed Paşa'nın yerine serasker tayin edilen Erzurum valisi Hacı Mustafa Paşa tarafından AĞUSTOS 1725 de Lori ve Eylül'de Gence zabt edilmiştir.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (VIII)

09 Ekim 2023


Şehirde yaşayan bazı Ermeniler ise gelişmelerden korkarak yeniden Kartli -Kahetiya çarı Teymuraza bu durumu anlatmak ve yardım talep etmek için müracaat ettiler.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (VI)

08 Ekim 2023


Noradunkyanlar, dal budak sarmış, yaklaşık iki asırlık büyük bir ailedir. Asılları Divrik'in (bugünkü yazılışla Divriği) veya Eğin'in KESME (Ermenice GASMA) köyündendir. İşbu sülale hakkında 1952 sıralarında, rahmetli Toros Azadyan'ın (1893–1955) Eğin monografisi için, Ermenice etraflı bir yazı hazırladıysak da, müellifin ölümü sebebiyle neşredilmedi.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (V)

02 Ekim 2023


“Osmanlı Devletinde Genç Osman fâciasının (1622) bir neticesi olarak, İstanbulda sık sık askerî ayaklanmalar cereyan ederken, devletin uzak vilayetlerinde de bir takım karışıklıklar olmaktaydı.”

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (IV)

24 Eylül 2023


Bu tarihî belgeye Türkiye’yi temsilen Veziriâzam Serdar Kemankeş Kara Mustafa Paşa, İran tarafını da olağanüstü yetkilerle gönderilmiş murahhas Saru-Han’la elçi Muhammed Kulu Han imza koymuşlardır.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (III)

18 Eylül 2023


Ancak Maraş şehri Türklerin elinden çıkmadı. Ermenilere vurulan bu ağır darbeden sonra, Ermeni hâkimi barış yapmak ve Memluklardan af dilemek gerekçesiyle elçi göndermiştir.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (II)

10 Eylül 2023


Bunun için Ermenilerin Türkler tarafından yok edilmesi YALANINI The Times gazetesi aracılığıyla bütün dünyaya söylemekten geri durmamıstır.

Devamını oku


TARİH. AĞUSTOS AYI VE ERMENİLER (I)

22 Ağustos 2023


Tarih sayfalarını çevirirken, Fransa’nın 1789 yılına kadar tam 175 yıl meclisini toplamadığının üzerinde hiç durmadık.

Devamını oku


Kenan Mutlu Gürses © 2011 - 2024 Her hakkı saklıdır. Başa Dön